Rassenkeuze voederbieten en mais 2023

3 februari 2023

Het LCV maakte weer een uitgebreide analyse rond rassenkeuzes. We behandelen die van voederbieten en van mais.

Rassenkeuze voederbieten 2023

Er zijn meerdere redenen waarom voederbieten weer meer aandacht krijgen. De verplichting van een derde teelt in het kader van het vorige GLB was er zeker één van, maar voederbieten zijn ook bekend als een smakelijk ruwvoeder met een hoge VEM-opbrengst per hectare. De voorbije jaren hebben ze zich ook bewezen als een klimaat-robuuster gewas in vergelijking met mais of gras. Bovendien kan men ze door ze in te kuilen met mais of bietenpulp het jaar rond vervoederen.

Het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) werkte een artikel uit rond de rassenkeuze, waarin ook de resultaten van hun rassenproeven aan bod komen.

Rassenkeuze mais 2023

De keuze van het juiste ras voor de juiste plaats kan snel tot een inkomensverschil van enkele honderden euro’s per ha leiden. Weet wat je wil zaaien. Dat moet gebeuren in functie van de dieren die ze moeten eten. En bekijk ook zeker ziekte- en droogteresistentie en het financieel opbrengstvermogen.

Het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) had vorig jaar weer heel wat rassenproeven kuilmais en korrelmais verspreid over het land en publiceerde de samenvattende tabellen. Het is zeker interessant om de resultaten van 2022 te bekijken, maar bestudeer zeker de resultaten over meerdere jaren, omdat die de stabiliteit van het ras duidelijk maken.

Bron: Boerenbond/LCV.