PV-verplichting voor grote elektriciteitsafnemers

20 februari 2023

De Vlaamse regering wil dat meer geschikte dakoppervlakte wordt ingezet voor de productie van hernieuwbare energie via zonnepanelen (PV-installaties). Om dit te stimuleren zal de regering grote elektriciteitsafnemers (> 1 GWh in 2021) verplichten om minstens op een deel van hun dakoppervlakte een hoeveelheid fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren.

De hoeveelheid te plaatsen PV is in functie van de dakoppervlakte en stijgt gradueel in de tijd. Tegen 30 juni 2025 moet men minimaal 12.5 wattpiek per m² dakoppervlakte geïnstalleerd hebben, vanaf 2030 18.75 wattpiek per m², en vanaf 2035 25 wattpiek per m². Dit komt overeen met respectievelijk 10%, 15% en 20% van de dakoppervlakte.

De regeling laat bovendien ook toe om de verplichting in te vullen via andere manieren van hernieuwbare energieproductie, zoals het plaatsen van een nieuwe windmolen of bio-WKK, of via participatie in projecten buiten de eigen site. Om de doelstelling van 2030 en 2035 te behalen zal men ook kunnen kiezen voor warmtepompen.

Dit is vooral belangrijk voor glastuinbouwbedrijven aangezien verwacht wordt dat de energietransitie zal leiden tot elektrificatie waardoor veel meer van deze energie-intensieve bedrijven in de doelgroep terecht komen, maar hun serredaken uiteraard niet geschikt zijn voor zonnepanelen. 

Momenteel zouden zo’n tussen de 30 en 40 landbouwbedrijven tot de doelgroep behoren. Heel wat van hen heeft echter in het verleden al geïnvesteerd in hernieuwbare energieproductie en zal op die manier dus al (minstens deels) aan de verplichting voldoen.

Bron: Boerenbond.