PRUP Koksijde voor de nieuwe basis

27 januari 2022

Al enkele jaren voert de provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met de gemeente Koksijde en de stad Veurne besprekingen met defensie over de toekomstige invulling van de militaire basis. Uit dit proces kwam uiteindelijk een RUP-voorstel ‘Reconversie militaire basis Koksijde’ waarin men zo veel mogelijk probeert rekening te houden met de vragen van de verschillende actoren. Ook vanuit de landbouwsector werden wij betrokken bij dit dossier.

Binnen het voorstel van het RUP wordt er onder meer een verdere uitbouw van de vliegrecreatie voorzien, nieuwe fietsverbindingen, natuurontwikkeling, sport- en jeugdvoorzieningen, een lokaal bedrijventerrein en het behoud van een open landbouw- en polderlandschap.

Voor Boerenbond zijn er nog steeds een aantal aspecten aan het RUP waar verdere motivatie voor nodig is. Zo is de aanleg van een extra landingspiste voor lichtere vliegtuigen omstreden en stellen we ons heel wat vragen bij de manier waarop sommige van de landbouwpercelen zullen onthard worden. Heel wat percelen die nu, in het voorliggende RUP, planologisch aan landbouw worden toegewezen, zijn in de praktijk niet bruikbaar vanwege vergaande verharding. Boerenbond is vragende partij dat hiervoor een concreet plan wordt uitgewerkt dat kan beschikken over de nodige financiële middelen.

Ten slotte is het ook onze vraag om maximaal gebruik te maken van de aanwezige militaire verharding voor het verwezenlijken van het lokaal bedrijventerrein. Het kan toch niet de bedoeling zijn vruchtbare landbouwgronden te verharden terwijl enkele meters verder er militaire verharding voorhanden is? Een uitstekende kans om een onthardingsfonds op te richten.