Provincie maait haar waterlopen

10 november 2022

Het provinciebestuur is gestart met de jaarlijkse ruimingswerken aan provinciale waterlopen. Er wordt een ‘maaibeheer op maat’ voorzien voor 1625 km aan waterlopen en obstakels worden verwijderd. De ligging en eigenschappen van de waterloop bepalen de maai-intensiteit. Zo wordt een overstromingsgevoelige waterloop in een dorpskern intensiever gemaaid dan een waterloop in een weidelandschap en wordt er in natuurgebieden meestal niet gemaaid.

Doorgang verlenen

Aangelanden zijn wettelijk verplicht om doorgang te verlenen in de vijfmeterzone. Dat is de zone langs beide zijden van de beek die vrij moet blijven van hindernissen. Zo kan de maaimachine gemakkelijk door.

Meldpunt

Heb je een vraag over een waterloop of wil je iets melden? Bel dan naar 011 23 73 23 of stuur een e-mail naar meldpuntwater@limburg.be.