Provincie Limburg plaatst extra stuwtjes

26 januari 2023

In het kader van een plattelandsproject wil afdeling Waterbeheer van de provincie Limburg extra stuwtjes plaatsen. Heb jij interesse om naast je perceel een stuwtje te plaatsen, lees dan zeker dit artikel.

Nut van stuwtjes

Door het plaatsen van stuwtjes in landbouwgebied wordt kostbaar water niet langer afgevoerd, maar krijgt het de kans om te infiltreren in de bodem. Zo verhoogt het vochtniveau in de bodem en wordt de grondwatertafel gevoed. Dat helpt landbouwers om hun percelen en gewassen beter te beschermen bij aanhoudende droogteperiodes zoals deze van de laatste jaren. De stuwtjes zijn regelbaar en kunnen zowel op winter- als zomerniveau worden ingesteld.

Waar wil men stuwtjes plaatsen?

Afdeling Waterbeheer plaatst de stuwtjes samen met de wateringen. De deelnemende wateringen zijn Watering De Dommelvallei, Watering De Vreenebeek, Watering Het Grootbroek, Watering Het Vereveld, Watering De Herk en Watering Het Schulensbroek. De regelbare stuwtjes worden geplaatst op publieke grachten en ingeschreven waterlopen. Ben je niet zeker of er een ingeschreven waterloop langs je perceel loopt, kijk dan op de digitale atlas of contacteer je waterring.

Interesse?

Heb je zelf een perceel waarlangs een publieke gracht ligt of een waterloop stroomt en zie je de voordelen van een stuw? Wil je de bediening van deze stuw mee voor je rekening nemen? Neem dan contact op met nathalie.leynen@limburg.be.