Provinciaal reglement waterputten

10 november 2022

Binnen het droogteactieplan van de provincie West-Vlaanderen wordt onder meer gefocust op publiek-private samenwerkingen om een integraal waterbeleid te voeren. Er worden maatregelen genomen voor wateroverlastbestrijding, die eveneens een oplossing kunnen bieden aan de droogteproblemen waar mogelijke private partners mee te maken kunnen krijgen.
Een van de uitgevoerde acties in dit beleid is het reglement voor het aanleggen van waterputten. Hier werken landbouwers en de provincie samen om een (klein) gecontroleerd overstromingsgebied aan te leggen mét een waterspaarfunctie. Zo moedigen we de landbouwers aan om te investeren in watervoorraden en kan de provincie meer bufferruimte creëren.
Na overleg met de sector werden in de provincieraad een aantal aanpassingen doorgevoerd in het reglement om de voor- en nadelen voor de landbouwer en de provincie optimaal op elkaar af te stemmen.
In essentie staat de provincie in voor alle graafwerken. De landbouwer staat op zijn beurt in voor het verwerken van de grondoverschotten, volgens de afgeleverde vergunning. Hierdoor kan de betrokken landbouwer zijn eigen planning aanhouden en is hij niet langer afhankelijk van de planning van de provincie. Op deze manier kunnen de werken uitgevoerd worden aan een marktconforme prijs.

Bron: Els Kindt, fractieleider CD&V Provincieraad West-Vlaanderen

waterbuffer