gbg

Protest tegen kandidatuur nationaal park Kalmthoutse Heide

2 februari 2023

Donderdag 26 januari kwamen ruim 200 landbouwers samen om hun bezorgdheden te uiten over de kandidatuur nationaal park Kalmthoutse Heide. In het hele traject van de kandidatuur voelt de sector zich niet gehoord.

Landelijke Toekomst bracht ruim 200 landbouwers samen op de laatste werkbank van de kandidatuur nationaal park. Ze willen hiermee aankaarten dat de landbouwsector in het hele traject niet gehoord wordt in zijn bezorgdheden.

“Op deze manier willen wij onze grote ongerustheid uitdrukken over de kandidatuur van het Grenspark Kalmthoutse Heide als Nationaal Park. We komen op voor onze rechten en voor die van toekomstige landbouwers.” vertelt woordvoerder Sabina Vandeweyer.

De aanwezigen werden toegesproken vanuit Landelijke Toekomst, Boerenbond en de private landeigenaars. Ook binnen bij de werkbank sprak Gert Van Thillo de aanwezigen toe om te duiden waarom de landbouwers buiten actie voerden.

Boerenbond volgt het dossier al van het prille begin

Vanuit Boerenbond volgen we het traject al vanaf het prille begin op. Vanaf de eerste vraag tot kaartmateriaal tot de werkbanken waren we aanwezig om onze bezorgdheden te uiten. We hebben meermaals contact gehad met zowel de trekkers van het nationaal park als de betrokken gemeentebesturen. Koen Lommelen, provinciaal secretaris Antwerpen Boerenbond, sprak de aanwezigen donderdagnamiddag ook toe om vanuit Boerenbond onze bezorgdheden en aanpak te duiden. We organiseren ook nog een overleg met de betrokken gemeentebesturen in aanloop naar de agendering van de kandidatuur op de colleges.

 

Wat betekent een nationaal park?

Het blijft tot op heden nog steeds onduidelijk wat een nationaal park zou betekenen voor de regio. Al vanaf de eerste projectoproep bleek dat een wettelijk of reglementair kader volledig ontbrak. Dit zorgde vanaf begin al voor grote rechtsonzekerheid omtrent de doelstellingen, de criteria, de rechtsgevolgen, de totstandkoming, de werking, het beheer en de financiering van de parken. In antwoord daarop werkt men aan een decreet omtrent de Vlaamse Parken.

 

"De rechtsonzekerheid maakt dat er geen draagvlak is bij de landbouwers"

hnh

Op 23 december 2022 gaf de Vlaamse Regering haar 2de principiële goedkeuring voor het voorontwerp. We stellen vast dat dit voorontwerp nog steeds veel onzekerheden bevat. Er zullen nog uitvoeringsbesluiten volgen die meer duidelijkheid moeten scheppen.

Tot op heden blijft het dus nog steeds onduidelijk wat de concrete implicaties zullen zijn van de erkenning tot nationaal park. De rechtsonzekerheid maakt dat er geen draagvlak is bij de landbouwsector omtrent de plannen voor een nationaal park. De sector krijgt geen garanties dat het label van een nationaal park geen verdere voorwaarden of beperkingen met zich zullen meebrengen.

hnnh
Timing

De kandidaten voor nationale parken moeten ten laatste op 31 mei 2023 hun masterplan en operationeel plan indienen. De Vlaamse regering zal vervolgens, geadviseerd door de jury, eind 2023 drie Landschapsparken en vier Nationale Parken Vlaanderen erkennen. Om een gedragen kandidatuur in te dienen zullen de gemeentebesturen hun engagement moeten aangaan als partner. We verwachten dat de colleges hierover in april zullen beslissen.

Bron: Boerenbond.