Projectgroep kanaal Plassendale-Nieuwpoort

6 januari 2022

Enige tijd geleden werd Boerenbond gecontacteerd om deel te nemen aan verkennende gesprekken omtrent het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Onder leiding van de provincie West-Vlaanderen en studiebureau Rebel wordt een projectgroep samengesteld voor de opmaak van een integraal afwegingskader voor het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.

Het kanaal speelt een cruciale rol in de waterhuishouding voor de Middenkustpolder en het hinterland van Oudenburg, Ichtegem, Koekelare en delen van Jabbeke en Aartrijke die ook via dit Kanaal naar zee afwateren. Daarnaast is het zowel geselecteerd als een essentiële verbinding om de Westhoek economisch duurzaam te ontsluiten, als een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang en als een toeristisch-recreatieve as. In de praktijk botsen heel wat van deze verwachtingen soms met elkaar en is er meer afstemming nodig.

Vanuit deze vaststelling wordt een projectgroep opgericht met als doelstelling te komen tot een geïntegreerd gedragen en oplossingsgericht afwegingskader op het kanaal, met aandacht voor haar economische en waterhuishoudingsfunctie, de functionele maar ook toeristisch-recreatieve ontsluiting op en naast het water en de biodiversiteit in en naast het water. Een geïntegreerd, maar op maat aangepast waterpeilbeheer zal hierbij dus cruciaal zijn. Vanuit Boerenbond houden we hier alvast de vinger aan de pols.