Procedure in verband met de terugbetaling van de Covid-19 testen

6 april 2022

In verband met de terugbetaling van de Covid-testen die zijn uitgevoerd voor het seizoenpersoneel dat in de tuinbouw wordt tewerkgesteld, werd een regeling uitgewerkt. Vanaf 1 april 2022 betaalt het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf geen covid-testen meer terug door de gewijzigde wetgeving hierover.

De meeste verplichte testen zijn immers weggevallen en vrijwillige testen werden eerder door het fonds al niet meer terugbetaald. Hieronder kan je de procedure terugvinden voor testen van voor 1 april 2022.

De laatste regels rond testen en quarantaine kan je hier terugvinden.

Voorafgaande bemerking: het is belangrijk dat de leden Boerenbond/AVBS die aangesloten zijn bij het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond – FGBB  onmiddellijk bij de start van de prestaties van de seizoenwerknemer, het inschrijvingsformulier van CM Limburg invullen (eerste jaar) of de werknemer melden bij CM Limburg (vanaf het tweede jaar van tewerkstelling) .

Belangrijke bemerking: de werkgever betaalt zelf eerst de factuur voor de afname van de Covid-testen alsook het honorarium voor de verstrekte medische prestatie en kan nadien de originele bewijsstukken overmaken met de bedoeling een terugbetaling te bekomen.

Het is belangrijk om ten allen tijde de originele documenten over te maken met het oog op de terugbetaling.

Wanneer komt het Fonds tussen?

Opgelet: dit zijn de regels van voor 1 april 2022. Vanaf 1 april 2022 komt het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf niet meer tussen voor de terugbetaling van de covid-testen. 

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat het Fonds zou tussenkomen. Dit zijn de volgende: 

 • Het gaat over een seizoenarbeider.
 • De test is wettelijk verplicht. Het labo verifieert dit en voegt een getuigschrift model D toe aan de factuur van de test indien dit het geval is. Vrijwillige testen zullen die niet terugbetaald worden. 
 • Indien de mutualiteit niet tussenkomt én u als werkgever kan staven dat zij niet tussenkomen.

 

Terugbetaling van de testen:

1. via het  Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf

Voorwaarden:

 • De terugbetaling is alleen voor seizoenarbeiders, niet voor reguliere arbeiders of voor uzelf als werkgever.
 • De seizoenarbeider mag geen recht hebben op terugbetaling door het RIZIV.
 • Er moet een bewijs van tewerkstelling zijn na de test bij u als werkgever.
 • Het maximumbedrag van de terugbetaling per persoon is 70 euro per test.
  • U moet hiervoor een bewijsstuk van de doktersvisite én de labotest bezorgen.
  • Bezorgt u alleen een bewijs van de labotest, dan krijgt u slechts deze terugbetaald.

Hoe:

 • U betaalt eerst zelf de factuur, het fonds betaalt deze terug.
 • U bezorgt de volgende documenten:
  • Per post:
   • Het aanvraagformulier :
   • De originele facturen/bewijzen van het labo, de dokter of de preventiedienst
   • Getuigschrift model D of een verklaring op eer (

    ) dat het labo er geen bezorgde of een attest van de mutualiteit met reden waarom ze niet betalen.
    Opsturen naar
    ​Het Waarborg -en Sociaal Fonds Tuinbouw, Diestsevest 32 bus 6a, 3000 Leuven

  • Per mail:
   • Indien het over veel aanvragen gaat, mag u het begeleidend excel document per mail versturen, waarin u in u aanvraag per post verwijst.

 

2. via de mutualiteit:

Voorwaarde:

Een getuigschrift D wordt meegestuurd.

 • Indien de werkgever lid Boerenbond/AVBS is én aangesloten is bij FGBB, dan kan de werkgever de testen terugbetaald krijgen via CM Limburg. In dit geval wordt het origineel getuigschrift voor de verstrekte hulp en de originele factuur bezorgd aan CM-Limburg, Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt
 • Indien de werkgever al dan niet lid van BB/AVBS is, maar hij is niet aangesloten bij FGBB, dan valt de tussenkomst onder de wettelijke ziekteverzekering. In dit geval moet de werkgever contact opnemen met de mutualiteit waarbij de seizoenarbeider aangesloten is.
 • In bepaalde gevallen vergoedt de mutualiteit niet. Dan vraagt u aan hen een document dat dit staaft en doet u de aanvraag via het Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf.

 

Samenvattend:

Indien de test wettelijk verplicht is, zal er een getuigschrift D meegestuurd worden met de factuur van het labo. Wanneer de ziekteverzekering niet tussenkomt bij een wettelijk verplichte test en je dit kan aantonen, zal het Fonds tussenkomen.