Pas je toegangsvermogen aan voor de oogst

27 juli 2023

Dit jaar werd het capaciteitstarief voor elektriciteit ingevoerd. Het is nu tijd om aandacht te hebben voor het tweede deel van de strategie.

Een onderdeel hiervan was dat de grootverbruikers een toegangsvermogen moesten doorgeven voor komende maanden. Dat werd beschreven in dit artikel.

Toegangsvermogen eerst lager, dan hoger voor de oogst

Daar werd een strategie uitgelegd waarbij je wat centen kon besparen door het toegangsvermogen in de eerste helft van het jaar wat lager te zetten, om die dan in de maand voor de oogst te verhogen. Voor de goede werking ervan, mag je uiteraard deel 2 van de strategie niet vergeten.

Dus bij deze een herinnering. Ben je van plan om bijvoorbeeld peren in augustus te oogsten, dan moet je nog in de maand juli het toegangsvermogen hoger zetten naar de waarde die je verwacht. Voor een inschatting neem je best vorige jaren als referentie.

Bron: Boerenbond.