De oude pachtwetgeving bepaalt dat je de pacht van jouw gepensioneerde pachter kan beëindigen.