Gezocht: opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne

18 maart 2022

De Vlaamse taskforce Oekraïne zoekt land- en tuinbouwers om na de eerste noodopvang ook duurzame oplossingen te vinden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er werd hiervoor een digitale huisvestingstool ontwikkeld op www.vlaanderenhelptoekraine.be

Vandaag vinden heel wat Oekraïense vluchtelingen een eerste onderdak bij familie of vrienden. Ook heel wat burgers boden via de #plekvrij campagne een tijdelijke opvangplaats aan.

Die eerste noodopvang helpt Oekraïense vluchtelingen om even op adem te komen, maar biedt hen in veel gevallen geen duurzame oplossing. Tegelijk valt vandaag ook niet te voorspellen of die korte crisishuisvesting een grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen kan opvangen.

taskforce
taskforce
help
Ondersteuning van duurzaaam opvangverhaal

Vlaanderen wil zich engageren om samen met gouverneurs, lokale besturen en het brede middenveld ook te voorzien in voldoende duurzame opvangoplossingen voor Oekraïense vluchtelingen, waarbij de al krappe reguliere woningmarkt zo weinig mogelijk extra belast wordt. 
De Vlaamse taskforce Oekraïne coördineert de initiatieven en maatregelen die de Vlaamse overheid neemt om alle actoren in dit duurzaam opvangverhaal maximaal te ondersteunen.

18.000 duurzame opvanglocaties gezocht - wat kunt u doen?

Om het aanbod rond duurzame opvanglocaties volledig in kaart te hebben, lanceerde de Vlaamse taskforce Oekraïne de Vlaamse digitale huisvestingstool.

Via deze tool kunnen organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale besturen hun opvanglocaties geschikt voor een meer duurzame tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen doorgeven.
Onder het thema 'Huisvesting' op www.vlaanderenhelptoekraine.be vindt u de link naar de digitale huisvestingstool waarin u mogelijke opvangplaatsen kunt aanmelden.

U kunt daarbij zowel instapklare opvanglocaties ingeven, als locaties waar eerst nog inrichting of aanpassingswerken moeten gebeuren.

Voor gebruikers van de Vlaamse huisvestingstool werd een uitgebreid opleidingsaanbod uitgewerkt. Voor aanbieders van locaties is ook een eerste FAQ beschikbaar, die antwoord biedt op de meeste vragen. 

Volgende stappen: van aanbod naar huisvesting

Op dit moment wordt de digitale huisvestingstool enkel gebruikt voor de inventarisatie van mogelijke duurzame opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.

Op basis van een 1ste screening van het aanbod, bekijkt Vlaanderen welke maatregelen nodig zijn om zo veel mogelijk van deze locaties op korte of middellange termijn vrij te maken voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Later volgt meer informatie.

Volledig en accuraat aanbod van locaties

Lokale besturen en gouverneurs zullen ook zelf aanbod in de tool kunnen registreren, of aanbod op hun grondgebied kunnen valideren. Ook zij kregen hierover meer informatie.
Doel is om op korte termijn via de Vlaamse huisvestingstool te komen tot een volledig en accuraat aanbod van locaties die geschikt zijn voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. 
Die informatie is nodig om de omslag van crisishuisvesting naar structurele opvang maximaal te ondersteunen. Hoe dat precies al verlopen, wordt in overleg met alle betrokken actoren nog concreet uitgewerkt. 

Samen helpen we Oekraïne

Een warme en menswaardige opvang voor Oekraïense vluchtelingen, daar wil Vlaanderen zich samen voor engageren. Het aanbod aan opvanglocaties is groot. Dat bleek de voorbije weken uit de tientallen voorstellen die de Vlaamse overheid al via diverse wegen bereikten. 

Met de Vlaamse digitale huisvestingstool is er nu een instrument waarmee dat aanbod optimaal gelinkt kan worden met Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in Vlaanderen een huis en thuis zoeken. Zo helpen we, ook de land- en tuinbouwers, allemaal samen Oekraïne.
Bron: Vlaamse taskforce Oekraïne