gbg

Optimaliseer je melkveebedrijf met 3 online tools. Met VIDEO.

9 maart 2023

Boerenbond en ILVO presenteren drie nieuwe online tools die melkveehouders kunnen ondersteunen in hun bedrijfsvoering en hen kunnen helpen stappen te zetten richting robuuster ondernemerschap.

Zes melkveehouders namen 2 jaar geleden het initiatief om de sector vooruit te helpen met praktische op maat gemaakte tools voor de melkveesector. De ontwikkeling gebeurde samen met Boerenbond en ILVO via de Operationele Groep ‘Melkveehouders willen sneller en beredeneerd operationeel schakelen’.

Vandaag kunnen ze met trots aankondigen dat de tools voor elke melkveehouder ter beschikking zijn. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de gerealiseerde tools melkveehouders kunnen ondersteunen in hun operationele bedrijfsvoering waardoor ze een stap kunnen zetten richting robuuster ondernemerschap.

Inseminatiestrategie, vervanging reforme koe en rantsoenoptimalisatie

Een melkveehouder neemt dagdagelijks beslissingen die een impact hebben op zijn bedrijfsresultaat Die korte termijn beslissingen neemt hij dus op een meer beredeneerde manier en op basis van bedrijfsspecifieke info. Als deze data makkelijk te verzamelen is zullen de tools ook vlot ingang vinden in de sector.

Een makkelijk te interpreteren resultaat zal bovendien het vlotst aanleiding geven tot actie. De melkveehouders kozen uiteindelijk voor de thema’s inseminatiestrategie, vervanging reforme koe en rantsoenoptimalisatie. Voor elk van die thema’s is een handige tool ontwikkeld waarbij ieder technisch onderwerp word gekoppeld aan een economisch luik.

Kortom : Met behulp van deze tools zet je de stap naar betere cijfers, zowel technisch en economisch!

gbg
Insemineer met het juiste rietje

Inseminatiestrategie ‘Insemineer met het juiste rietje’ : Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen bij het maken van zijn inseminatiestrategie. Er wordt op een eenvoudige wijze aangetoond wat de financiële meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruik maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen. Via deze tool kan ook de optimale situatie voor zijn bedrijf worden gesimuleerd.

gg
Wanneer is mijn koe niet meer rendabel?

Vervanging reforme koe ‘Wanneer is mijn koe niet meer rendabel?’: Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen bij beslissingen omtrent vervanging strategie. Er wordt op een gemakkelijke wijze berekend hoeveel een (reforme) koe nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken. En dit telkens voor 2 mogelijke situaties: vergelijking  met een aankomende vaars en berekening van de minimale productie om kostendekkend te zijn.

gb
Voerwinsttool

Rantsoenoptimalisatie ‘Voerwinsttool’ : Deze tool heeft tot doel de melkveehouder te ondersteunen en inspireren in de samenstelling van de rantsoenen. Vanuit de huidige samenstelling van het rantsoen, de bijhorende productie en marktprijzen voor voeders en melk kan je simuleren hoe je de voerwinst kunt verhogen.  Dit startend vanuit een basisrantsoen maar aanpasbaar met nieuwe rantsoencomponenten. Deze tool zal je op weg zetten naar een optimale voerwinst.

Boerenbond en ILVO maakten de brochure 3 online tools om je melkveebedrijf te optimaliseren.

Die brochure kun je hier downloaden.

gbg