Oppompverboden in de Westhoek, ook in Rivierbeek, zijn opgeheven

6 oktober 2023

Er zijn in de kustprovincie geen captatieverboden meer van kracht.

Sinds begin augustus bleef het in de stroomgebieden van De Blankaart, de Kemmelbeek en de Rivierbeek verboden om water te onttrekken. Na de tweede helft van augustus waren er lokale, soms zelfs stevige, buien. De neerslag bleek echter te plaatselijk om voor voldoende aanvoer te zorgen in deze stroomgebieden.

De hittedagen zijn achter de rug en de start van de herfstperiode gaat gepaard met verspreide neerslag. We stellen vast dat de situatie nog niet overal voldoende hersteld is. Voor De Blankaart en de Kemmelbeek zijn er vandaag wel mogelijkheden om het vooropgestelde waterpeil te benaderen.

De verzilting is de laatste weken afgenomen en dankzij deze verbeterde waterkwaliteit is er wat ademruimte om het water gericht te verdelen. Samen met een verminderde watervraag voor de gewassen en voor de natuurdoelstellingen kunnen we al iets vroeger het onttrekken uit deze waterlopen terug toelaten.

Stroomgebied van de Rivierbeek

Het captatieverbod bleef het langst gelden voor het stroomgebied van de Rivierbeek. Dat onttrekkingsverbod werd op 6 oktober ook opgeheven. 

De situatie wordt verder op de voet gevolgd. De onttrekkingsverboden zijn hier raadpleegbaar en ook op de website van de provincie West-Vlaanderen.

Bron: Provincie West-Vlaanderen.