Ophokplicht voor pluimveehouderijen vervalt op zaterdag 10 juni

9 juni 2023

Op voorstel van het FAVV versoepelt minister Clarinval de preventieve maatregelen, die zijn geactiveerd in het kader van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep.

Vanaf zaterdag 10 juni komt zo de ophokverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen te vervallen.

Wat betekent dit concreet?

- Buiten de hoogrisicozones met veel wilde watervogels (de zogenaamde gevoelige natuurgebieden, terug te vinden op de website):

•           Is het voor geregistreerde houderijen niet meer verplicht om hun pluimvee en vogels op te hokken of onder netten te houden (voor particuliere houders was er sowieso geen ophokplicht van kracht);

•            Is het voor particuliere en professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten te drenken en kan er voor het drenken opnieuw oppervlaktewater worden gebruikt.

- De andere preventieve maatregelen blijven nog wel behouden, onder meer:

•            Alle pluimvee en vogels moeten nog steeds binnen of onder netten worden gevoederd;

•            Op geregistreerde houderijen blijft het verhoogd toezicht (insturen van monsters aan DGZ/Arsia bij legdaling, verhoogde sterfte, verminderde voeder- en waterconsumptie) onverminderd van kracht;

•            Voor slachtpluimvee blijft de uitlaadregeling onveranderd behouden.

•            Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op volgende link: huidige maatregelen.

Extra aandacht voor bioveiligheidsmaatregelen

De versoepelingen zijn mogelijk omdat in de afgelopen maanden de epidemiologische situatie duidelijk is verbeterd. De laatste uitbraak op een commerciële houderij dateert reeds van eind februari. De beperkingszones rond deze uitbraak werden eind maart opgeheven. Nadien werden nog enkel 5 besmettingen in kleinere hobbyhouderijen vastgesteld, waarvan de laatste dateert van 11 april.

Sinds april is de situatie bij wilde vogels eveneens verbeterd. Hoewel vogelgriep net als vorige zomer blijft circuleren in wilde vogels en er bij sommige vogelsoorten – onder andere kokmeeuwen en roofvogels – nog steeds een bijzonder hoge sterfte wordt vastgesteld, is globaal genomen de intensiteit duidelijk afgenomen.

Doordat de vogelgriep blijft circuleren in de wilde vogels blijft het erg belangrijk om de maximale bioveiligheid te hanteren. Feit is dat dankzij de volgehouden aandacht het aantal besmettingen op professionele bedrijven in ons land relatief beperkt is gebleven, maar een moment van onachtzaamheid is voldoende om het virus de kans te geen om de stallen binnen te dringen.

Alle relevante informatie is nog altijd hier terug te vinden.

Bron: FAVV/Boerenbond.