Openruimtecoalitie tekent verzet aan tegen PRUP ’Recht naar zee’

16 november 2023

In Middelkerke krijgt de nieuwe ontsluitingsweg steeds meer vorm. Deze weg moet het toeristische verkeer langs Slijpe leiden naar de kust. De provincie West-Vlaanderen werkt toe naar een voorlopige vaststelling van het tracé.

Open brief

In de week van 13 november heeft een openruimtecoalitie een brief gericht aan de voltallige deputatie. De coalitie bestaat uit Boerenbond, ABS, Groene Kring, Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust en de West-Vlaamse Milieufederatie. De coalitie roept op om het PRUP ‘Recht naar Zee’ niet voorlopig vast te stellen. Deze inname van open ruimte is maatschappelijk niet te verantwoorden ten opzichte van problematiek die zich lokaal (en seizoensgebonden ) stelt.

Dossierhouder Michiel Van Robaeys: “De West-Vlaamse open ruimte wordt in snel tempo ingesloten door netwerken van bedrijventerreinen, verkavelingen en wegen. Landbouw en natuur betalen hierbij steeds de rekening. We roepen op om zuinig te zijn met de resterende open ruimte aangezien zowel landbouwers als de natuur hierbij gebaat zijn. Waardevolle gebieden voor landbouw en natuur, net als de openheid van de polders, dreigen immers verder af te kalven.”