Openbaar onderzoek Schipdonkkanaal

21 september 2023

Enkele maanden geleden organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen een bevraging over het beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen. We informeerden hier eerder over in Boer&Tuinder. Vanuit het provinciaal bestuur Boerenbond dienden we officieel een reactie in. In totaal ontving men meer dan 3000 reacties.

Beleidsplan ingetrokken

De provincieraad besliste op 6 september echter om de procedure stop te zetten. Die beslissing werd genomen op basis van de informele en formele reacties, waaruit werd geconcludeerd dat het ontwerp beleidsplan onvoldoende gedragen is. Er zal gewerkt worden aan een nieuw ontwerp-beleidsplan op basis van de principes uit het voorontwerp en rekening houdend met de reacties uit het openbaar onderzoek.

Niet gedragen

Boerenbond hoopt dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor nieuw overleg- en een inspraaktraject. Doel is om een nieuw ontwerp te hebben tegen 2027. Over dit ontwerp volgt ook een openbaar onderzoek.