Openbaar onderzoek ontwerp-GRUP Rond Ronse

30 maart 2023

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 20 januari het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse voorlopig vastgesteld. Aan deze stap is ook een openbaar onderzoek gekoppeld, dat loopt van 10 maart tot en met 8 mei.

De impact op landbouw is groot, aangezien er onder meer 370 ha bijkomend bos gerealiseerd wordt. De plannen van het openbaar onderzoek kan je inkijken in de gemeentehuizen van Ronse, Maarkedal, Kluisbergen en Oudenaarde of via grups.omgeving.vlaanderen.be/r/rondronse.

Zitdag dinsdag 11 april

In het verleden is dit dossier vanuit de Boerenbondstructuren van dichtbij opgevolgd met diverse inspraakreacties tot gevolg. Ook op dit openbaar onderzoek zullen we vanuit Boerenbond reageren. We hebben een inhoudelijke analyse gemaakt en we beslissen met de betrokken bedrijfsgilden welke standpunten we formuleren. Dit is het laatste moment van inspraak dat voorzien wordt in de procedure van het GRUP, daarom is het belangrijk dat ook individuele leden kunnen reageren. We organiseren een zitdag op dinsdag 11 april, om onze leden bij te staan bij het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van dit GRUP en eventueel bij de opmaak van een bezwaar. Inschrijven voor de zitdag is verplicht en kan via onderstaande contactgegevens.

Meer info

Er werd een infovergadering georganiseerd voor leden op woensdag 8 maart. Indien je hier niet aanwezig kon zijn; nog vragen hebt of wil inschrijven voor de zitdag, kan dit bij Luc Reyntjens, regiovoorzitter (0495 40 26 91) en regioconsulent Laura Speeckaert (0478 81 86 42) of per mail.