Open brief vraagt aandacht voor open ruimte

20 april 2023

Diverse landbouw- en natuurorganisaties actief in West-Vlaanderen schreven samen een open brief met betrekking tot de vrijwaring van open ruimte in onze provincie.

In verschillende delen van West-Vlaanderen loopt de provinciale zoektocht naar bijkomende industrie- en ambachtelijke zones al. Op voordracht van de gemeenten zoekt men op lange termijn 430 ha en op korte termijn 130 ha grond voor bestemmingswijziging. Vaak is het huidige gebruik van de zoekzones agrarisch. Boerenbond kon al bekomen dat er voor elke zoekzone ook een landbouweffectenrapport zal worden opgemaakt.

We moeten echter meer en meer vaststellen dat onze multifunctionele open ruimte schaarser wordt. Er is immers niet alleen deze vraag; ook wegen, infrastructuur en woningbouw bedreigen de openheid van onze landschappen. Ook de terechte aandacht voor waterinfiltratie doet ons vaststellen dat we hier met kostbare ruimte bezig zijn. Daarenboven laat dit de druk op beschikbare gronden stijgen en swingen de grondprijzen de pan uit voor de individuele (jonge) landbouwer. Ook natuurverenigingen kijken met argusogen naar deze ruimtedruk en zien er een bedreiging in voor heel wat natuurlijke systemen en voor de biodiversiteit, zeker op die plaatsen waar natuur en landbouw elkaar zouden kunnen versterken.

Als we nu al weten dat er elke dag 1,3 ha West-Vlaamse grond bebouwd wordt, dan groeit het besef dat we veel voorzichter moeten omspringen met onze open ruimte. Dit vormde voor een aantal landbouw- en natuurorganisaties die actief zijn in onze provincie een goede reden om een gezamenlijke open brief te richten aan de provinciale beleidsmakers. De brief werd ondertekend door Groene Kring, de West-Vlaamse Milieufederatie, Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust, Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen, ABS en Boerenbond.