Op de eerste rij: 8 juni 2023

6 juni 2023
Waar kunnen we het nog beter doen?

Dag in dag uit zet Boerenbond zich in voor zijn leden. Onze medewerkers doen elke dag weer hun uiterste best om voor elk lid het verschil te maken. Maar net als onze boeren zijn we strevers. We willen het steeds beter doen.

En om te weten waar het beter kan, moet je jezelf af en toe in vraag stellen. Leggen we de juiste accenten in onze belangenverdediging? Informeren we onze leden op maat? Bieden we voldoende kwaliteitsvolle vormingen aan? Werken we op een juiste manier aan het imago van onze sector? Allemaal vragen die we onze leden hebben voorgelegd in de periode van december 2022 tot februari 2023.

In het ‘Van de week’-artikel gaan we dieper in op de resultaten van deze eerste grootschalige ledenbevraging. Ik deel alvast enkele conclusies die er voor mij uitspringen. Alle acht bevraagde deelaspecten van onze werking werden als ‘zeer’ tot ‘uiterst’ belangrijk omschreven. Dat toont alvast dat onze prioriteiten juist zitten. Bij geen enkel domein haalt onvrede de bovenhand; over alle aspecten zijn onze leden meer dan ‘redelijk tevreden’. Thema’s als vorming en adviesverlening scoren zeer hoog op de tevredenheidsschaal. Belangenverdediging scoort iets minder hoog, maar wordt wel als prioritair bestempeld.

Dankjewel voor het vertrouwen!

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Deze resultaten werden alvast uitgebreid besproken op ons Hoofdbestuur en we gaan hier nu verder mee aan de slag. In acht werkgroepen zullen de resultaten in detail worden geanalyseerd en stellen we concrete verbeteringsacties voor. In het najaar zal het Hoofdbestuur zich uitspreken over deze aanbevelingen. Deze bevraging is geen streefdoel op zich, het is een begin. Want echt interessant wordt het pas als we dit over enkele jaren herhalen en te weten komen op welke punten onze werking verbeterd is en waar het nog beter kan.

Tot slot nog dit. Ondanks het feit dat de daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen zich blijft doorzetten, kon Boerenbond dit jaar een stijging in haar ledenaantallen optekenen. Een duidelijk teken van vertrouwen uit de sector, en daar wil ik elk van jullie uitdrukkelijk voor bedanken. Wij gaan met dit vertrouwen aan de slag voor jullie.