Op woensdag 22 februari had de inleidende zitting plaats van het kortgeding tegen de Vlaamse overheid over de niet-uitvoering van het GLB.

8 landbouwers hebben samen met Boerenbond, ABS en BioForum voor de kortgedingrechter een procedure opgestart met betrekking tot de niet-uitvoering van het Vlaams GLB door de Vlaamse regering. Vandaag op 22 februari vond hiervoor de inleidende zitting plaats voor de rechtbank van eerste aanleg.

Hier werd er bepaald dat de pleitzitting zal doorgaan op 15 maart. “We verwachten op vrij korte termijn (paar weken) een uitspraak van de kortgedingrechter”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Het rechtssysteem voorziet dat elke partij die denkt belang te hebben bij een zaak zich mag aanmelden bij de rechter. Intussen hebben diverse andere overheden en organisaties dat ook gedaan.”

Heel wat problemen en onzekerheden

Zolang het Vlaamse GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) niet wordt goedgekeurd, lopen Vlaamse landbouwers tegen heel wat problemen en onzekerheden aan. Zo kan de verzamelaanvraag voorlopig niet worden opengesteld, kunnen boeren geen aanspraak maken op premies, kunnen ze geen aanvraag doen voor VLIF overname- of investeringssteun, en is er onzekerheid over de teeltplanning... “Een onhoudbare en geheel oneerlijke situatie die onze  landbouwers tegenhoudt te ondernemen en te verduurzamen en zorgt voor oneerlijke concurrentie met andere Europese landbouwers", aldus voorzitter Lode Ceyssens.

Boerenbond vraagt dan ook dat het Vlaamse plan voor het GLB zo snel mogelijk wordt goedgekeurd en dat deze onrechtvaardigheid tegenover de land- en tuinbouwers wordt rechtgezet.

Bron: Boerenbond.