Oost-Vlaanderen zoekt percelen met oogstresten suikerbieten

20 september 2023

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen ook deze winter voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar Oost-Vlaamse landbouwers.

"Deze actie biedt een meerwaarde voor landbouwers dankzij het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast houdt het de wintergasten weg van de, met wintergranen ingezaaide, velden in de polders”, stelt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en platteland in de provincie Oost-Vlaanderen.

Voorwaarden
 • Percelen zijn gelegen in Oost-Vlaanderen (poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er, bij voorkeur, in het verleden al kleine zwanen opgemerkt.
 • Maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha.
 • Elk perceel moet minimum 1 ha groot zijn.
 • Suikerbietenloof en -resten zijn afkomstig van een oogst na 1 november 2023.
 • Suikerbietenloof en -resten blijven, zonder kerende grondbewerking, op de akker tot minimaal 31 december 2023 of tot 31 januari 2024.
 • Het perceel is minstens voor 50 % van de oppervlakte gelegen op meer dan 50 meter van de openbare weg.
Offerte indienen

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

Het is mogelijk een tweede prijs op te geven met het engagement suikerbietenloof en -resten tot 31 januari 2024 te laten liggen.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor vrijdag 20 oktober 2023 een offerte indienen:

 • Via e-mail: landbouw@oost-vlaanderen.be
 • Via de post: Provincie Oost-Vlaanderen t.a.v. dienst Landbouw & Platteland, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Vereiste gegevens bij indiening offerte
 • Oppervlakte per perceel (in ha)
 • Totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)
 • Ligging of adres van perceel/percelen
 • Prijsopgave (in euro/ha)

Meer informatie over de oproep vind je op oost-vlaanderen.be/foerageervelden.

Bron: Provincie Oost-Vlaanderen.