Oost-Vlaams provinciaal bestuur vernieuwd

24 maart 2023

Het provinciaal bestuur Boerenbond Oost-Vlaanderen werd na de bestuursverkiezingen opnieuw samengesteld. Naast de 15 vertegenwoordigers vanuit de vier regioraden is er ook een vertegenwoordiger van Groene Kring en van Ferm voor agravrouwen. Samen met de secretaris betekent dat het bestuur uit 18 personen bestaat. We komen maandelijks samen om het Hoofdbestuur voor te bereiden en de provinciale en regionale dossiers te bespreken.

Voorzitter Lut, ondervoorzitter Luc

Net als vijf jaar geleden werd Lut D’Hondt verkozen tot voorzitter. Daardoor is ze ook de vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur in het Hoofdbestuur van Boerenbond en verdedigt ze de standpunten van onze provincie in Leuven. Luc Reyntjens werd opnieuw verkozen tot ondervoorzitter.

Enkele nieuwe gezichten

Naast Thijs Vermeulen, de nieuwe vertegenwoordiger van Groene Kring, zijn er ook drie nieuwe gezichten vanuit de regioraden. Het gaat om Bart Polfliet (Gent-Eeklo), Luc Vandeweghe (Oudenaarde) en Jonas Van Driessche (Sint-Niklaas).

We wensen iedereen veel succes en rekenen op een goede samenwerking om de belangen van de land- en tuinbouw in Oost-Vlaanderen te verdedigen.