fvf

Ook melkveehouders zetten zich in voor het klimaat

28 maart 2023

‘Boeren voor ’t klimaat’ is een videoreeks van VLAM op vraag van de zuivelsector, om enerzijds andere melkveehouders te informeren en te stimuleren om zelf met methaanreducerende voedermaatregelen aan de slag te gaan, en om anderzijds ook aan de consument duidelijk te maken dat melkveehouders heel wat duurzaamheidsmaatregelen nemen.

Melkveehouders leveren verschillende inspanningen voor het klimaat en zetten in op een verdere verduurzaming van de sector. Zo werd in 2019 het Convenant Enterische emissies onderschreven door de melkveesector. Het doel daarvan is om de methaanemissies terug te dringen met 19% in 2030 t.o.v. 2005.

Om die doelstelling te halen, kunnen bv. goedgekeurde voedermaatregelen genomen worden (het toevoegen van koolzaadvet, nitraat, 3NOP, bierdraf & koolzaadschroot, geëxtrudeerd lijnzaad, zie ook hier).

Het is belangrijk om melkveehouders te overtuigen om met de maatregelen aan de slag te gaan, zodat de doelstellingen gehaald kunnen worden. Wie zijn rantsoen aanpast om de methaanuitstoot te reduceren, kan ook een premie aanvragen. Implementatie blijkt gemakkelijk, getuigen Gieljam Van Eynde van het Berkenhof en Geert Vandenbussche van de Biezenhoeve.

Bron: VLAM.