Op verschillende percelen duiken onkruiden, zoals kamille, klaproos en akkerdistel, op.