One Health-aanpak tegen antibioticumresistentie loont

Nog tot 24 november 2023 loopt de Internationale Week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. België volgt in de strijd tegen antibioticumresistentie een “One Health” aanpak. Zo blijkt ook uit de sensibilisatiecampagne waar dierenartsen samen met andere gezondheidswerkers op de eerste lijn staan.

De strijd tegen antibioticumresistentie is wereldwijd een prioriteit om de gezondheid van mensen, dieren en het leefmilieu te beschermen. Om de werkzaamheid van antibiotica, die essentieel zijn voor de volks- en dierengezondheid, te garanderen, werd in België een “One Health[1]” actieplan ontwikkeld, gericht op de preventie van infecties en het voorzichtig en duurzaam gebruik van antibiotica.

Sterke vermindering van antibioticagebruik

Er werd al een grote vooruitgang geboekt in het verminderen van het gebruik van antibiotica bij voedselproducerende dieren, dankzij duidelijke en ambitieuze reductiedoelstellingen en door het engagement van de bevoegde federale overheden, AMCRA en meerdere sectorpartners. In België werd sinds 2011 een vermindering van de verkoop vastgesteld van:

  • 58,2% voor alle antibiotica
  • 82,7 % voor de kritisch belangrijke antibiotica ((fluoro)quinolones en 3de en 4de generatie cefalosporines)
  • 89,2% voor colistine (kritisch belangrijk antibioticum met de hoogste prioriteit in de humane geneeskunde)
  • 83,5% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders

Bewust van de uitdagingen waar de dierlijke sector nog steeds voor staat, moet er meer nadruk worden gelegd op preventie en bioveiligheid, kwaliteitsvolle dieren met een goede immuniteit, vaccinatie, de kwaliteit van voer en water en het gebruik van alternatieven voor antibiotica.

Bewustmaking is een van de belangrijkste opdrachten om verandering aan te moedigen en te ondersteunen. Daarom wordt wereldwijd een week georganiseerd die volledig in het teken staat van bewustwording over verstandig antibioticumgebruik. In België is een sensibilisatiecampagne gestart, met een centrale rol voor dierenartsen en andere gezondheidswerkers.

Paardeneigenaren spelen hoofdrol in campagne

De campagne, die wordt gedeeld via nationale radio- en televisiekanalen, sociale netwerken en de algemene en vakpers, heeft als doel de dialoog over het gebruik van antibiotica te bevorderen en goede praktijken bij zowel mens als dier te stimuleren. Dit jaar zijn het paardeneigenaren die de hoofdrol spelen in de campagne.

Paarden vormen immers een belangrijk onderdeel binnen de gezelschapsdierensector, maar vragen ook als sportdier specifieke aandacht inzake verzorging: "Mijn paard is gewond, gaan jullie hem een antibioticum geven?" of "Mijn merrie is net geïnsemineerd, moeten we haar een antibioticum geven?". Onder het motto "Praat over antibiotica" wordt iedereen uitgenodigd om na te denken over het juiste gebruik van antibiotica.

Bron: Amcra.