Ondanks klimaat bereikt aardappelindustrie weer recordhoogte

Ondanks de heel droge zomer van 2022 en de hevige regenval en vorst in 2023 die tot 10% verlies van de oogst veroorzaakte, heeft de Belgische aardappelverwerkende industrie in 2023 6.225.758 ton aardappelen verwerkt. Daarmee wordt het record van 2022 geëvenaard. Hiermee toont de sector haar veerkracht en de capaciteit om zich aan te passen aan uitdagende omstandigheden.

Christophe Vermeulen, CEO Belgapom: "De robuustheid én de flexibiliteit van onze sector wordt door deze cijfers opnieuw bevestigd. Ondanks klimaatuitdagingen blijven onze verwerkers innoveren en kwalitatief hoogstaande producten leveren, zowel op de lokale als de internationale markt. Daarmee blijven we wereldleider in de sector en daar mogen we verdomd trots op zijn. Aardappelen zijn van ons, onze frieten zijn van goud. Dit succesverhaal is de verdienste van familie-ondernemers van bij ons en ik blijf hopen dat onze politici dat naar waarde blijven schatten. De komende jaren staan heel wat uitdagingen op ons te wachten die serieuze inspanningen zullen vragen van de ganse sector, niet in het minst van onze telers. Ik verwacht van een nieuwe regering een duidelijk, coherent en ambitieus beleid om samen een duurzaam groeiscenario te kunnen uitbouwen. De industrie reikt in elk geval de hand.”

De verwerkende industrie kende een aanzienlijke groei in de productie van diepvriesfrieten waarbij de kaap van 2,9 miljoen ton werd overschreden. De productie van chips blijft sterk en stabiel op 80.000 ton. Bij de gekoelde verse friet merken we een lichte daling van zo’n 20.000 ton wat resulteert in een tonnage van bijna 181.000 ton. Een opvallende factor blijven de gespecialiseerde aardappelproducten, die in 2023 afklokten op 413.091 ton. Een evolutie die aantoont dat onze aardappelsector met innovatieve oplossingen haar internationale concurrentiepositie weet te behouden én te versterken.

Meer dan 6000 medewerkers

Dit wordt ook weerspiegeld in het aantal werknemers en bedienden dat voor de eerste keer de kaap van de 6000 overschrijdt. De sector stelt nu, rechtstreeks, 6275 mensen te werk.

Een heel opvallende tendens is de enorme stijging in de inkoopwaarde van onze grondstof, de aardappelen. Aan de telers werd voor bijna 1,3 miljard euro aardappelen aangekocht. Een toename van liefst 30%. Er spelen veel factoren mee zoals de sterk verhoogde contractprijzen en historische prijzen op de vrije markt door de schaarste in de lente en zomer 2023. Maar het staat buiten kijf dat ook de primaire sector meedeelt in het succes van de aardappelindustrie. 

Het klimaat en de geopolitieke situatie blijven ook repercussies hebben op de andere belangrijke kostenposten: energie, olie en verpakkingen. Die stegen gemiddeld met 10% tot 846 miljoen euro, wat ook een absoluut record is.

België handhaaft haar positie als wereldleider in de export van diepvriesfrieten, met 84% van de productie bestemd voor de internationale markt en een exportwaarde van bijna 4 miljard euro.

Over Belgapom

Belgapom is de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en – verwerking, die zowel op nationaal als internationaal vlak de belangen behartigt van de Belgische handelaars in aardappelen, de bereiders-verpakkers, exporteurs, aardappelschilbedrijven, de aardappelverwerkende bedrijven en de producenten van en handelaars in pootgoed. Voor meer informatie, bezoek onze website www.belgapom.be