Officiële kandidaatstelling uitvoeren van natuurbeheerwerken ANB

2 januari 2023

Zittende landbouwers hebben een brief gekregen, reageer voor 11 januari.

Om bepaalde beheerwerken in hun natuurdomeinen uit te voeren wil het Agentschap voor Natuur en Bos niet-betalende concessies natuurbeheer afsluiten. In dat kader zoeken ze kandidaat-beheerders. Zittende landbouwers hebben hiervoor een schrijven van ANB gekregen. Wil je het gebruik verlengen, dan is het belangrijk te reageren voor 11 januari.

Voor de vrije gronden kan je je ook kandidaat stellen.

Meer informatie over de ligging van de verschillende beheergebieden vind je, samen met het digitaal invulformulier, op www.natuurenbos.be/concessies-natuurbeheer.

Het formulier zal ter beschikking zijn tot en met 11 januari.