Nieuwigheden Mestbankaangifte en verzamelaanvraag

4 februari 2022

Ieder voorjaar leiden administratieve verplichtingen tot de nodige stress. Een correcte en tijdig ingevulde Mestbankaangifte enerzijds, en een goede perceel- en teeltregistratie in de verzamelaanvraag via het e-loket anderzijds, vragen de nodige voorbereiding en voldoende aandacht. Kleine administratieve fouten kunnen verregaande gevolgen hebben. Welke wijzigingen dienen zich in 2022 aan en welke aspecten mogen zeker niet uit het oog verloren worden? Tijdens deze lunchdate behandelt Toon De Keukelaere, consulent Dienstbetoon bij Boerenbond enkele van de voornaamste aandachtspunten.

> Bekijk de presentatie