Nieuwe voorwaarden Voedselketeninformatie-document (VKI)

7 juli 2023

Het VKI blijft cruciaal in het verzekeren van veilig voedsel.

Het Voedselketeninformatie-document (of de digitale informatie) blijft cruciaal in het verzekeren van veilig voedsel. Alle dieren die naar het slachthuis afgevoerd worden, moeten tijdig vergezeld zijn van correcte informatie over gezondheid en gebruik van diergeneesmiddelen. Voor runderen, waar stappen gezet zijn in de digitalisering van het identificatie- en registratieproces, zijn ook stappen gezet naar digitale VKI. Er worden ook in Vlaanderen nog te veel fouten gemaakt bij VKI, waardoor er vertragingen zijn bij handhaving in de slachthuizen en – in het slechtste geval- ook dieren volledig afgekeurd kunnen worden. Neem dus zeker even de tijd om deze omzendbrief door te nemen.

Bron: Boerenbond/FAVV.