dfd

Nieuwe maatregelen IPM (geïntegreerde gewasbescherming)

10 maart 2023
Naast nieuwe maatregelen IPM zijn er ook aanvullingen die gelijk lopen met het GLB.