gbg

Nieuwe lichting telers verzekert de toekomst van de tafeldruif

7 juli 2022

De toekomst van de Vlaams-Brabantse tafeldruif staat onder druk. Er zijn nog maar een tiental beroepsdruiventelers (‘serristen’) actief in de Druivenstreek. Boerenbond en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant schaarden zich achter een project rond de tafeldruif.

Hun aantal daalt jaar na jaar en een opvolging blijft meestal uit. De kennis rond de teelttechniek van tafeldruiven staat op het punt te verdwijnen. Dit is een bedreiging voor de tafeldruif als typisch Vlaams-Brabants streekproduct en van de aantrekkingskracht van de druivenstreek. Met een gezamenlijk project willen Boerenbond en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant een kentering inzetten.

"25 deelnemers tekenden in op het traject, 10 van hen studeren af", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. "De professionele telers van vandaag zetten hun beste beentje voor om kennis, kunde en expertise te delen om zo de tafeldruiventeelt in Vlaanderen in stand te houden. Telers in opleiding zijn de telers van de toekomst."

Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens roemde de stielkennis van het gastbedrijf, de familie Dewit. Zoon Koen zal het bedrijf binnen afzienbare tijd overnemen. "Maar ook de consument moet beseffen dat hij een correcte prijs voor deze kwaliteitsvolle producten moet betalen", aldus Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

"Ik vernam dat enkelen al grootste plannen smeden om in deze teelt aan de slag te gaan: de ene door uitbreiding, de ander door zich in te werken in een al bestaand bedrijf", gaat Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens verder. Er zijn gelukkig nog veel mensen die in de land- en tuinbouw geloven. Maar ook de tafeldruif een warm hart toedragen."

Het zou een drama zijn indien er een einde zou komen aan deze tafeldruifgeschiedenis. "Zo zou landbouwgeschiedenis en immaterieel erfgoed verloren gaan. Hoewel we in woelige tijden leven met veel onzekerheden wordt de toekomst verzekerd", aldus Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. "Toch moet men weten, zonder de boeren geen voedsel."

Nieuwe kansen door nieuwe telers

De druivenstreek heeft potentieel voor ondernemers. Zo neemt tafeldruiventeler Koen Dewit, als vijfde generatie, op termijn het bedrijf van zijn vader Philip Dewit in Overijse over. “We stellen vast dat er ook vers bloed in de sector komt”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde land- en tuinbouw Vlaams-Brabant.

Mede dankzij de gemeenschappelijk cursus ‘Tafeldruif zoekt teler’ werden er nieuwe starters-druiventelers aangetrokken. Zo startte Brecht Fluyt bijvoorbeeld gepassioneerd met het telen van tafeldruiven. “Nieuwe starters aantrekken is prioriteit nummer één om het voortbestaan van de sector te garanderen”, aldus Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

Cursus ‘Tafeldruif zoekt teler’

Boerenbond en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant richtten afgelopen jaar de cursus ’Tafeldruif zoekt teler’ in. Deze cursus had een doorlooptijd van één jaar (van augustus 2021 tot augustus 2022), met als startmoment de druivenoogst. Iedere maand kwamen zowel theorie als praktijk aan bod.

dfd

De cursisten hielpen telkens tijdens de belangrijkste periodes van het druivenseizoen mee in de praktijk. Snoeien, aanbinden, uitkorrelen en oogsten hebben geen geheimen meer voor hen. Professionele telers gaven vol enthousiasme kennis en kunde door met specifieke tips en tricks om de befaamde Vlaams-Brabantse tafeldruif met een zo hoog mogelijke kwaliteit te telen.

10 afgestudeerde serristen

25 deelnemers vingen de cursus aan. Eén jaar later studeren 10 van hen af en zijn ze klaar om professioneel tafeldruiven te telen. Ook na het afstuderen loopt de begeleiding verder. Via de Kenniskring Tafeldruiven verenigen Boerenbond, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, 3Wplus, Sterredruif en de Unie der Serristen iedereen met interesse in de teelt.

In dit lerend netwerk kunnen geïnteresseerden zich bijscholen en nieuwigheden oppikken op infoavonden en bedrijfsbezoeken. Zo zetten de partners zich in voor de toekomst van de Vlaams-Brabantse tafeldruif opdat we ook in de toekomst nog kunnen genieten van dit overheerlijk streekproduct.

Bron: Boerenbond.

gbg
gh
hnh
hjh
ghg