bbh

Nieuwe haard van vogelgriep op leghennenbedrijf in Nederland

26 juli 2023

Op een biologisch leghennenbedrijf in Biddingenhuizen (Flevoland) is gisteren opnieuw een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) gemeld.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal de meer dan 10.000 hennen op het bedrijf ruimen en een 3km- en 10km zone werden ingesteld. Binnen de 10km zone geldt meteen een vervoersverbod voor alle vogels en producten van pluimveebedrijven tot nader orde.

bhbh

Net zoals België, had Nederland begin mei de status ‘vrij van HPAI in pluimveebedrijven’ aangevraagd en gekregen. Nederland is die vrije status dus weer kwijt. De laatste uitbraak op een Nederlands pluimveebedrijf dateerde van 26 januari 2023.

Tussen 26 oktober 2021 en 26 januari 2023 werden 91 Nederlandse pluimveebedrijven geconfronteerd met HPAI. Ter vergelijking, in België gaat het over 18 getroffen pluimveebedrijven tussen 8 december 2021 en 24 februari 2023. Zowel in Nederland als in België wordt nog regelmatig influenzavirus gevonden bij zieke en dode wilde vogels. Net zoals bij onze buurlanden.

Sinds 6 juli waren in Nederland eveneens de maatregelen tegen de vogelgriep aangepast. De ophok- en afschermplicht was in bijna het hele land ingetrokken behalve in delen van Gelderland en Nederlands Limburg. Ook in Biddingenhuizen mochten de hennen net weer naar buiten. Het vermoeden heerst nu ook weer dat de oorsprong van het virus in wilde vogels te vinden is. Voorlopig neemt de Nederlandse overheid nog geen andere maatregelen.

Beperkte veldproeven met twee vaccins

Momenteel worden in Nederland nog beperkte veldproeven uitgevoerd met twee kandidaat vaccins, die onder laboratoriumomstandigheden bewezen hebben dat ze pluimvee beschermen tegen ziekte en ook verdere verspreiding tegengaan. Eind dit jaar zou – afhankelijk van de resultaten van de eerste veldproef – een grootschalige praktijkproef uitgevoerd worden en wordt er verder gekeken naar de voorwaarden voor een eventuele landelijke uitrol van de vaccinatie tegen HPAI.

Bron: Nederlandse overheid.