Nieuwe besmetting met vogelgriep op pluimveebedrijf in Tongeren

12 januari 2023

Het FAVV laat weten dat vandaag een nieuwe besmetting met het hoog pathogene H5N1-virus is vastgesteld. De getroffen pluimveehouderij ligt in Tongeren (Limburg). Het gaat om een legbedrijf met ongeveer 21.000 jonge leghennen, die pas vorige week werden aangevoerd.
De dieren worden vandaag nog geruimd. Het epidemiologisch onderzoek zal moeten helpen bepalen hoe het virus werd geïntroduceerd. Op basis van de vastgestelde timing, is dit te situeren rond de opzet van de dieren.
Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn. Zo is de verplaatsing van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden.
Verder moeten de bedrijven die gelegen zijn in de afgebakende gebieden zo snel als mogelijk een inventaris over maken aan de LCE. Het blanco formulier vind je verder via de link.
Als de pluimveehouder enig teken van ziekte bij zijn pluimvee of vogels opmerkt, moet een dierenarts worden geraadpleegd. De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 17 januari 2023.
De maatregelen en instructies voor de pluimveehouderijen die gevestigd zijn in de 3-km zone vind je hier en deze die liggen in de 10 km-zone vind je hier.

Omgevingsdruk neemt niet af

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels is ook in de eerste weken van het nieuwe jaar nog altijd heel hoog. De omgevingsdruk neemt dus zeker niet af. Het blijft dan ook absoluut noodzakelijk om de nodige voorzorgen te nemen en bioveiligheidsmaatregelen te respecteren bij alle activiteiten op een pluimveehouderij.
Alle relevante informatie vind je hier terug.

Kaartje 1 Beperkingszones Tongeren:

vf

Kaartje 2: Beperkingszones in België:

fvf