Nieuwe besmetting met vogelgriep in het West-Vlaamse Wervik

20 januari 2023

Het FAVV laat weten dat er vandaag een nieuwe besmetting met het hoog pathogene H5N1-virus is vastgesteld in Wervik, op de grens van West-Vlaanderen met Hengouwen.

Het gaat om een legbedrijf met ongeveer 39.000 leghennen van 36 weken oud.  Het bedrijf wordt momenteel geruimd. Het epidemiologisch onderzoek zal moeten helpen bepalen hoe het virus werd geïntroduceerd. Het bedrijf bevindt zich in een pluimveedens gebied met veel braadkippen. Een nabijgelegen braadkippenbedrijf met ca. 19.000 braadkippen wordt preventief geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in West-Vlaanderen, Henegouwen en Frankrijk. Deze nieuwe bewakingszone overlapt minimaal met de bewakingszone Houthulst. In het overlappende deel wordt de timing van de bewakingszone Wervik van kracht.

Binnen de afgebakende gebieden zijn de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht. Zo is de verplaatsing van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden. Verder moeten de bedrijven die gelegen zijn in de afgebakende gebieden zo snel als mogelijk een inventaris over maken aan de LCE. Het blanco formulier vind je verder via de link. Als de pluimveehouder enig teken van ziekte bij zijn pluimvee of vogels opmerkt, moet een dierenarts worden geraadpleegd.

De maatregelen en instructies voor de pluimveehouderijen die gevestigd zijn in de 3-km zone vind je hier en deze die liggen in de 10 km-zone vind je hier.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is. De laatste weken lijkt het virus vooral zeer veel te circuleren in meeuwen en dat in het hele land.

Het FAVV roept iedereen die binnen de sector actief is nogmaals op om extra aandacht te besteden aan bioveiligheid. Een moment van onachtzaamheid is voldoende om het virus de stallen te laten binnenglippen.

Alle relevante informatie vind je hier.

Kaartje 1 Beperkingszones Wervik:

ffv

Kaartje 2 Beperkingszones in België:

jkj