ProvinciaalBestuurVlaams-Brabant

Nieuw provinciaal bestuur kwam voor het eerst samen

26 januari 2023

De vier regioraden in Vlaams-Brabant (Pajottenland, Brabantse Kouters, Dijleland en Hageland) vaardigen een aantal bestuursleden af naar het provinciaal bestuur Boerenbond Vlaams-Brabant. In dit bestuursorgaan komen de verschillende regio’s in onze provincie samen. Op 17 januari kwam het provinciaal bestuur voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling samen.

Joris Claeys, vleesveehouder en akkerbouwer uit Lennik, werd herverkozen als provinciaal voorzitter. Als provinciaal voorzitter is Joris afgevaardigd naar het Hoofdbestuur van Boerenbond, waar hij de stem vertolkt van alle Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers.

Het vergaderritme van het provinciaal bestuur is intensief. Elke maand worden de dossiers die op de agenda staan van het Hoofdbestuur voorbereid in het provinciaal bestuur. Naast de voorbereiding van het Hoofdbestuur neemt het provinciaal bestuur ook initiatief om op regelmatige basis met het beleid te overleggen over de belangrijkste landbouwdossiers. Hierbij brengen we steeds de provinciale insteek. Zo zorgden de aankopen van agrarisch gebied, de vele bebossingsinitiatieven en de Vlaams-Brabantse parken voor heel wat kopzorgen bij onze landbouwers. Vanuit het provinciaal bestuur hebben we deze dossiers dan ook intensief opgevolgd en verdedigd op alle mogelijke niveau’s.