dccd

Nieuw PCG-platform focust op diverse aspecten industriegroenten

21 september 2023

Op dinsdag 19 september waren heel wat bezoekers aanwezig op het platform industriegroenten in Kruisem, dat werd aangelegd door het PCG met steun van de telersverenigingen Ingro en Vegras.

In het eerste deel werden de tussentijdse resultaten voor de industriewortelen en pastinaken overlopen. Beide werden tijdig gezaaid en kenden een goede opkomst. Opvallend bij de start was de impact op de kleur en de groei door de verschillende voorgeschiedenis van de twee percelen. Daarna kwamen enkele intensieve industriegroenten aan bod.

Wortelen

Omdat spirotetramat wegvalt, werden diverse alternatieve objecten aangelegd ter bestrijding van blad- en wortelluizen. De druk was laag, maar algemeen blijft het belangrijk dat je tijdig start met systematische middelen met een lange nawerking. Eenzelfde aandachtspunt geldt bij het bestrijden van witziekte en alternaria: tijdig beginnen en voldoende frequent opvolgen. Een interval van 3 weken bleek te ruim bij een hoge druk. Bovendien werd ook aangegeven dat alternaria meer aanwezig was op objecten waar vroeg en veel witziekte aanwezig is. In de onkruidproef trad remming op bij het inzetten van bodemherbiciden door het weer (vocht).

vf
dd
Pastinaak

De onkruiddruk was redelijk laag op het pastinaakperceel. Uit de resultaten bleek dat het gebruik van Toki in pastinaken leidde tot fytotox en veel uitval. Fenmedifam, nieuw erkend sinds vorig jaar in de pastinaken, gaf wat verkleuring maar groeit er na enige tijd weer uit. Er lag ook een aaltjesproef aan. Opletten bij het interpreteren van de resultaten, want de aaltjes waren niet uniform verdeeld over het perceel. Vydate en Velum Prime kunnen soelaas bieden, maar ook de rotatie en keuze van groenbedekkers spelen een belangrijke rol in de bestrijding tegen aaltjes.

Er werden ook stikstof- en rassenproeven in wortelen en pastinaak aangelegd, waarvan het resultaat aan bod komt op de komende wintervergadering. Bij de stikstofproef wordt gekeken naar de opbrengst/kwaliteit, maar ook naar de reststikstof tijdens de campagne en bij het oogsten.

Koolgewassen

Bij savooikool was er weinig verschil tussen de aangelegde objecten ter bestrijding van alternaria. De diverse actieve stoffen werden ook geëvalueerd op de geoogste kolen. Bij flonicamid (Teppeki), propamocarb (Infinito) en prothioconazool (Rudis) werden verhoogde residuwaarden vastgesteld, maar allen onder de MRL. Aandacht blijft vereist om de wachttermijn voldoende ruim te respecteren.

In bloemkool werd op vraag van en met financiering van Ingro nagegaan of het mogelijk was om de basisbemesting verder te verlagen en bij te bemesten met vloeibare meststoffen. Begin september was nog weinig stikstof aanwezig in de 30-60 cm-laag. Er werd bijbemest met diverse soorten vloeibare meststoffen, met korrelbemesting als vergelijking. De koolvorming komt wel vroeger dan verwacht. Het eindresultaat is nog af te wachten.

In spruitkool werden objecten aangelegd ter bestrijding van verschillende plagen. Een combinatie van proefmiddelen gaf het beste resultaat, al is spuittechniek hierbij ook een belangrijke factor.

Spinazie

Op het perceel was de onkruiddruk voor melganzenvoet en brandnetel laag. Zwarte nachtschade was er wel, maar heterogeen over het perceel verdeeld. De chemische onkruidbestrijding gaf telkens schade (fytotox) na toepassing, al groeide die er uit. Het toevoegen van Avadex Factor (voor zaai ingewerkt) of Goltix (vlak na zaai) in de diverse schema’s gaven een meerwaarde in de bestrijding van zwarte nachtschade.

Prei

Op het PCG werden een 18-tal preirassen voor industrieteelt uitgeplant. Voor de industrie is het belangrijk om een goede lengte te hebben. Als teler zijn de kilo’s daarbij ook een belangrijk aspect. Een aantal tussentijdse resultaten zien er veelbelovend uit, maar er is nog veel groei mogelijk tot half november. De stikstofvoorraden na analyse zijn laag, waardoor bijbemesting nog nodig zal zijn.

fv

Het is nog wachten op het eindresultaat van de proefvelden na het oogsten van de teelten. Dat zal worden toegelicht op een wintervergadering (datum nog niet bekend). De gedetailleerde resultaten vind je in de bezoekersgids ‘Platform industrieteelten’ op de PCG-website.

Bron: Boerenbond.