Natuurverbindingenrapport voor elke Limburgse gemeente

28 september 2023

Het Provinciaal Natuurcentrum maakte, in navolging van het gemeentelijk natuurrapport 2018, voor elke Limburgse gemeente een thematisch rapport over natuurverbindingen. Samen met het rapport Klimaat en Energie en het rapport Klimaatadaptatie van de afdeling Milieu en Klimaat geven deze rapporten aan wat de uitdagingen zijn voor je gemeente op het vlak van klimaat, milieu en biodiversiteit. Deze rapporten werden opgesteld ter ondersteuning van de Limburgse milieu- en duurzaamheidsambtenaren, huidige en toekomstige gemeenteraadsleden, lokale milieuraden en verenigingen.

Inhoud

Wat mag je verwachten van dit thematisch natuurrapport over natuurverbindingen? Volgens het Provinciaal Natuurcentrum geeft het de kansen en opportuniteiten weer voor het realiseren van verbindingen tussen leefgebieden van belangrijke diersoorten. Het geeft een overzicht van de concrete gebieden die men zou kunnen verbinden.

Oproep tot samenwerking

Werken aan natuurverbindingen is ook sterk verweven met andere uitdagingen waar een gemeente voor staat. Zo kunnen investeringen in ‘natte natuur’ zowel corridors voor amfibieën als waterberging voor inwoners opleveren. Een ander voorbeeld is de erosiewerende werking van goedbeheerde houtkanten die ook zorgen voor tijdelijke rustplaatsen voor kleine zoogdieren. Het Provinciaal Natuurcentrum roept elke gemeente op om samen met andere organisaties de komende jaren invulling te geven aan het realiseren van een Limburgs netwerk van natuurverbindingen. Alleen zo ontstaan leefbare populaties van voor Limburg belangrijke diersoorten, aldus het Natuurcentrum. Je vindt het rapport van je gemeente via onderstaande weblink.