Natuurbeheerplannen in openbaar onderzoek

28 september 2023

In Vlaams-Brabant gingen enkele natuurbeheerplannen de voorbije weken in openbaar onderzoek. Onze grootste bezorgdheid ligt in hoofdzaak bij de afbakening van het globale kader. Dit heeft in eerste instantie geen juridische gevolgen. Toch zien we een enorme druk op de grondmarkt. Met een aankoopsubsidie van 90% binnen het globaal kader van natuurbeheerplannen type 4 worden de prijzen onbetaalbaar voor de landbouwers.

De groene Vallei

Voor het grondgebied van Kortenberg en Herent lag het natuurbeheerplan Molenbeekvallei en voor dat van Kampenhout, Boortmeerbeek en Zemst het plan Steentjesbos ter inzage. Beide plannen vallen onder het grote geheel van ‘De groene Vallei’, waarbinnen nog heel wat agrarisch gebied en gebruik aanwezig is. Het openbaar onderzoek hiervan liep tot 4 oktober. Voor beide natuurbeheerplannen organiseerden we een ledenvergadering om te informeren, werden bezwaren opgemaakt vanuit de lokale gilden en werd ondersteuning geboden voor de individuele bezwaren. We maakten onze bezorgdheden ook over aan de lokale besturen, om die mee te nemen in hun adviezen.

Brongebieden van de Vossel

Voor de gemeenten Glabbeek, Lubbeek, Tielt-Winge en Tienen loopt de inspraakreactie voor het natuurbeheerplan ‘Brongebieden van de Vossel’ nog tot 11 oktober. Voor dit plan vond eveneens een ledenvergadering plaats en zullen de nodige bezwaren worden ingediend.

Zoniënwoud-Hallerbos

In Beersel loopt het openbaar onderzoek natuurbeheerplan verbindingsbossen Zoniënwoud-Hallerbos tot 13 oktober. Voor dit plan is een bezwaar vanuit de lokale bedrijfsgilde voorbereid, zullen de betrokken individuele leden ondersteuning krijgen om een bezwaar in te dienen en worden de bezorgdheden aan de lokale besturen doorgegeven.

Je kan de diverse plannen via deze weblink raadplegen.