Nationaal Park Brabantse Wouden

9 maart 2023

In januari 2022 werd de kandidatuur van het Nationaal Park Brabantse Wouden toegelaten tot het begeleidingstraject dat finaal zal leiden tot de erkenning van drie bijkomende nationale parken.

Momenteel zijn de kernpartners, waaronder de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, aan het schrijven aan een masterplan, dat tegen eind mei moet worden ingediend.

Masterplan

Het masterplan Brabantse Wouden zal bestaan uit vijf pijlers:

  • Natuur en klimaat;
  • Ruimte en omgeving;
  • Toerisme en beleving;
  • Landschap en erfgoed;
  • Duurzame landbouw.

De eerste vier pijlers zijn verplichte onderdelen van het in te dienen masterplan. De vijfde pijler landbouw is onder druk van de landbouwsector mee opgenomen in het masterplan.

Naast de natuurkernzones, worden in het masterplan ook twaalf verbindende landschappen voorgesteld. Deze verbindingslandschappen, die grotendeels door landbouwgebied lopen, zijn voor de landbouwsector onaanvaardbaar. In eerste instantie omdat de communicatie van de kaarten van deze verbindende landbouwlandschappen allesbehalve transparant verloopt en omdat de noodzaak van deze verbindende landschappen op geen enkele manier bewezen wordt. Ook de impact op de landbouwsector van deze verbindende landschappen, waarvan afgesproken was dat deze in kaart gebracht zou worden, is onbekend.

En nu?

Op een uitgebreide ledenvergadering die we op 27 februari organiseerden voor alle leden van Boerenbond, werd een stand van zaken geschetst. De beslissing was om zelf een visie te formuleren rond landbouw binnen de Brabantse Wouden, maar wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden om te komen tot een noodzakelijk kader waarin verder kan worden gewerkt.