Naar kortgedingrechter voor de niet-uitvoering van het Vlaams GLB

17 februari 2023

Boerenbond, ABS en BioForum hebben voor de kortgedingrechter een procedure opgestart met betrekking tot de niet-uitvoering van het Vlaams GLB door de Vlaamse regering. “We verwachten binnen enkele weken een uitspraak van de kortgedingrechter.”

Zolang het Vlaamse GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) niet wordt goedgekeurd, lopen Vlaamse landbouwers tegen heel wat problemen en onzekerheden aan. Zo kan de verzamelaanvraag voorlopig niet worden opengesteld, kunnen boeren geen aanspraak maken op premies, kunnen ze geen aanvraag doen voor VLIF overname- of investeringssteun, en is er onzekerheid over de teeltplanning... Een onhoudbare en geheel oneerlijke situatie die onze  landbouwers tegenhoudt te ondernemen en te verduurzamen en zorgt voor oneerlijke concurrentie met andere Europese landbouwers.

Samen met enkele getroffen landbouwers

Dit is een volgende stap na de ingebrekestelling van 7 februari door Boerenbond, ABS en Bioforum voor de niet-uitvoering van het Vlaamse GLB-plan. De drie landbouworganisaties hebben, samen met een aantal getroffen landbouwers, inmiddels een kortgedingprocedure tegen de Vlaamse Regering opgestart. Dit wegens het uitblijven van de goedkeuring en de uitvoering van het Vlaamse GLB-plan dat al op 1 januari 2023 in werking had moeten gaan. 

De Europese Commissie heeft het Vlaamse GLB-plan wél goedgekeurd maar de Vlaamse regering heeft nog altijd geen werk gemaakt van de implementatie van dit plan op Vlaams niveau. Deze vertraging veroorzaakt grote onzekerheid en brengt onze sector in gevaar. Door het uitblijven van de beslissing rond dat Vlaams GLB wordt ook de verdere verduurzaming van de sector een halt toegeroepen. Dat Vlaams GLB is overigens nu al het groenste GLB ooit.

Er werd voor een kortgedingprocedure geopteerd om snel duidelijkheid te bekomen voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers vermits de veldwerkzaamheden al zijn opgestart. We verwachten op vrij korte termijn (paar weken) een uitspraak van de kortgedingrechter.

Bron: Boerenbond.