Moet de werknemer een ziekte-attest voorleggen bij ziekte?

30 november 2022
Wanneer een werknemer door ziekte of ongeval niet kan werken, moet hij onmiddellijk zijn werkgever daarvan verwittigen.