Een werknemer moet bij ziekte of ongeval onmiddellijk de werkgever verwittigen.