hn

Minister Jo Brouns op verkenning in Vlaamse sierteelt

18 januari 2023

Vlaams landbouwminister Jo Brouns ging op uitnodiging van AVBS, sierteelt- en groenfederatie binnen Boerenbond, langs op handelskwekerij Plantura in Bocholt. De minister was er getuige van de dynamiek van een sector die via innovatie een antwoord tracht te bieden aan de vele uitdagingen voor de sector.

Dries en Liesbeth Aerden-Wachters startten in 2015 op een 2,5 ha groot voormalig vleesveebedrijf. Aanvankelijk werden bodembedekkers geteeld, met name Lonicera, Cotoneaster, Spiraea en Potentilla, op een oppervlakte van een halve hectare. Gaandeweg werd het areaal van de kwekerij uitgebreid tot 2,5 ha en stopten Dries en Liesbeth met hun baan buitenshuis. Hij als adviseur in de rundveehouderij (Liba), zij als onderzoeker voor gewasbeschermingsmiddelen en teeltoptimalisatie bij het Proefstation voor Groenteelt in Sint-Katelijne-Waver (PSKW).

Veel ondernemerschap in de regio

Vandaag beslaat het bedrijf 4,5 ha containerteelt, telt het bedrijf 11 vaste medewerkers en is er ook een omvangrijke groothandel. Deze groothandel is in hoofdzaak gericht op de sectoren van openbaar groen en tuinaannemers. “We willen tonen dat er veel ondernemerschap in deze regio is, ook in de sierteelt. Logistiek zijn we geen centrum zoals Wetteren. We moeten klanten echt overtuigen om met een vrachtwegen deze regio aan te doen”, aldus Dries.

Kersvers AVBS-voorzitter Erik Boterdaele verwelkomde samen met Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens de minister in het voorafgaand informeel overleg. Hij schetste kort de werking van AVBS en de evolutie in de sector. “De coronajaren hebben mensen het belang van groen doen inzien, en waren achteraf bekeken geen slechte jaren voor de sector. De oorlog in Oekraïne heeft de sector echter onder druk gezet met producten die niet meer naar Oekraïne en Rusland konden en zo op de Europese markt zijn beginnen wegen.”

In het binnenland zorgen energie en de nieuwe MAP-voorstellen voor heel wat onzekerheid. Het voorgestelde – en wijd bekritiseerde - oogstverbod na 1 september zou ook voor teelten zoals begonia en chrysant de doodsteek betekenen en ook het oogsten van bomen hypothekeren. De ontwikkeling van containervelden kwam er ten dele als antwoord op de eerste mestactieplannen om nutriëntenuitspoeling tegen te gaan. Maar tot op vandaag is het krijgen van vergunningen voor containervelden en de bijhorende wateropslag geen sinecure, kon ook Dries getuigen.

hnnh
hnnh

“Bij de aanleg van een containerveld beroeren we de grond nauwelijks maar moet er nu toch duur en tijdrovend archeologisch onderzoek gebeuren.”  Vanuit het AVBS-presidium werd er nog aan toegevoegd dat ook het grondverzet bij het aanleggen van een wateropslag vaak problemen geeft qua vergunningen.

Verder investeren in innovatieve technieken

Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens benadrukte de rol die proefcentra zoals het PCS kunnen spelen in innovatieve technieken om bijvoorbeeld uitspoeling te voorkomen. Boerenbond investeert hier eigen middelen in, maar ook de Vlaamse overheid moet haar rol in het stimuleren van innovatie blijven spelen, aldus Lode Ceyssens.

Landbouwminister Jo Brouns erkende de rol die de sector speelt in het ontharden en vergroenen van de leefomgeving. Hij toonde zich onder de indruk van het dynamisme van Dries en Liesbeth en kreeg ook nog een Jasmijn-plant mee naar huis om in zijn eigen tuin die vergroening een handje te helpen. 

Bron: Boerenbond.

bgbg
bgbbg