Minister Clarinval versterkt strijd tegen IBR

8 februari 2023

Minister van Landbouw Clarinval heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit ondertekend ter bestrijding van de koeiengriep of infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) in ons land.

IBR is een virale ziekte die wordt veroorzaakt door het boviene herpesvirus type 1 (BoHV-1). België is al jaren betrokken bij de bestrijding van dit virus. Het ontwerp-KB moet daartoe bijdragen en de Belgische buitenlandse handel in veilige sanitaire omstandigheden bevorderen.

De bestrijding van IBR is al ruim tien jaar verplicht voor rundveehouders. Sindsdien werden er meerdere maatregelen genomen om het virus in de Belgische rundveestapel uit te roeien. De laatste jaren is het aantal virusvrije kuddes gestaag toegenomen. Toch sluipt het virus geregeld nog een bedrijf binnen, vaak na de aankoop van nieuw rundvee. Dit wijst erop dat een deel van het virus nog steeds circuleert. Daarom moeten er aanvullende maatregelen worden genomen om binnen afzienbare tijd een virusvrij statuut op het niveau van de lidstaten te bereiken.

Het ontwerp-KB is een programma waarin de bestrijding stap voor stap wordt gedetailleerd en waarin de procedures voor de toekenning van de ziektevrije status van kuddes – verworven door 98,6% van de Belgische veestapel – worden uiteengezet.

Bron: minister Clarinval.