Minister Brouns bezoekt proefboerderij Vlaamse Piétrain Fokkerij

Ondervoorzitter van de Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF) Neel Gorssen verwelkomde de minister. “Het gebeurt niet alle dagen dat wij een minister over de vloer hebben. Dit bezoek biedt ons de gelegenheid om onze werking toe te lichten, met name het nuttig gebruik van de ons toebedeelde overheidsgelden, onze dienstverlening en onze kennis die wij gratis ter beschikking stellen aan de individuele varkenshouder.”

“De meeste vleesvarkens in België hebben een Piétrain als vader. Het ras werd in de jaren 30 van de vorige eeuw voor he eerst gefokt in Waals-Brabant en wordt sindsdien geroemd voor zijn vleeskwaliteit en  onnavolgbaar sterke punten op het vlak van voederefficiëntie en efficiëntie in de karkasversnijding.  Ook andere landen zijn geïnteresseerd in Piétrain fokmateriaal Piétrainberen worden volop ingezet voor de fok van slachtvarkens. Het is belangrijk dat de genetische diversiteit binnen het Piétrainras op peil blijft en dat dit genetisch materiaal algemeen beschikbaar blijft zowel voor de fokkers als de eindgebruikers van het ras.”

Neel Gorssen

De meeste vleesvarkens in België hebben een Piétrain als vader.

Neel Gorssen

VPF

Jürgen Depuydt van VPF gaat hier verder op in. “De unique selling proposition van onze Piétrains is de karkaskwaliteit, de hammen. Vergelijk het met het Belgisch witblauw bij het rundvee. Dit levert onze vleesindustrie een visitekaartje op waarmee we in heel de wereld naar buiten komen. Net zoals de Belgische chocolade of het Belgisch bier, hebben ook onze fokdieren een gigantisch reputatie-effect."

“Sinds de slachthuizen met AutoFom werken, is vooral vleespercentage belangrijk. Daarin moeten onze Piétrains niet onderdoen, maar het is maar één van hun kwaliteiten waarmee ze zich onderscheiden van de buitenlandse. Met VPF trachten wij dit ras, een levend monument in stand te houden en ook te ondersteunen.  Bekijk onze kennis als een soort van open source software. Iedere fokker kan afstamming en fokwaardeschatting consulteren op onze website. Als je als fokker zelf bepaalt welke beer je op welke zeug zet, draag je zelf de eindverantwoordelijkheid. Wij werken nu met een uitgebalanceerd businessmodel, geïnspireerd op een zichzelf aanwakkerende genetische vooruitgang.”
 

Jürgen Depuydt

Wij werken nu met een uitgebalanceerd businessmodel, geïnspireerd op een zichzelf aanwakkerende genetische vooruitgang.

Jürgen Depuydt

VPF

Wim Gorssen – jawel, zoon van – is doctoraatsstudent aan de KULeuven en houdt zich bezig met genetisch onderzoek bij varkens. “Vroeger lag de focus in de fokkerij op veel productie. We kwamen uit de oorlog, er moest vooral veel eten zijn, voor een lagere prijs. De Piétrain is een efficiënt varken. Met weinig voeder bekom je veel vlees. Dat varken paste daar dus perfect in. Maar de wereld van de varkenshouderij is veranderd, aangestuwd door drie drijvende krachten. Ten eerste schaalvergroting: de varkenshouder moet dieren hebben die makkelijk werken, met een goed gedrag en een robuuste gezondheid. Ten tweede de perceptie van de samenleving: dierenwelzijn is een issue, dus robuustheid en gezondheid zijn zeer belangrij. En ten derde de klimaatimpact, die ook de komende jaren een uitdaging zal blijven.”

“Wij werken rond die thematieken. Zo loopt er bijvoorbeeld een onderzoek waarbij we een aantal zaken registreren rond de sterkte van biggen, zodat we gericht kunnen selecteren op biggen met minder genetische gebreken en meer vitaliteit. Dat heeft concreet al geleid tot minder zwemmers en een hogere vitaliteit. Ook varkens genetisch selecteren naar een lagere stikstofexcretie moet mogelijk zijn.”

“Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met het verbeteren van de vleeskwaliteit. Werd er in het verleden vaak te veel naar technische performantie gekeken, gaan we nu voor meer smaak in het vlees. En ten slotte hebben we een diversiteitsstudie uitgevoerd waarbij we de Piétrainpopulaties hebben vergeleken in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. Wat blijkt: de Belgische populatie tekent zich duidelijk af van de andere. Het is heel waardevol om die te behouden. Maar de neerwaartse trend is zorgwekkend. Als we kijken naar de trend in de populatiegrootte en het aantal dieren dat we nog over hebben, kunnen we de Piétrain beschouwen als een bedreigd ras. Als we hier niet snel iets aan doen, zullen we dit Belgische varkensras verliezen en voor onze varkenshouderij importafhankelijk worden wat betreft varkengenetica.”
 

Wim Gorssen

Als we kijken naar de trend in de populatiegrootte en het aantal dieren dat we nog over hebben, kunnen we de Piétrain beschouwen als een bedreigd ras. 

Wim Gorssen

KU Leuven

“Bij Miekershof in Neeroeteren volgen wij 2400 varkens individueel op”, vertelt bedrijfsleider Steven Broekx. “We registreren het gewicht, de uitval en het voederverbruik. Wanneer de biggen hier aankomen, wegen ze zo’n twintig kilo. Dan wegen we ze individueel, het toestel daarvoor heb ik zelf ontwikkeld. Voederen doen we volledig computergestuurd. Alle gegevens volgen we van nabij op. De sterke punten van het bedrijf zijn de doorgedreven automatisatie, de mogelijkheid om alle VPF-KI beren af te testen, de hoge gezondheid en het faciliteren van fundamenteel onderzoek.”

Steven Broekx

De doorgedreven automatisatie is één van de sterke punten van ons bedrijf.

Steven Broekx

Varkenshouder

Voor minister Brouns was veel van deze informatie nieuw. “Ik kende dit onvoldoende. Ik begrijp nu dat we moeten vermijden dat dit ras zou uitsterven en ik weet welke inspanningen de sector op dit ogenblik al neemt. De overheid, de bedrijfswereld en de kennisinstellingen moeten samen kijken hoe en wat we kunnen doen om de sector te versterken, naast alles wat sowieso in de komende periode nodig is voor wie boert in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen of Nederland. Elke veehouder wordt vandaag geconfronteerd met de emissie-problematiek, maar het gehele plaatje moet blijven kloppen, daar ligt de grote uitdaging. Als we daarin iets kunnen betekenen met wetenschap en innovatie, zowel op stalniveau als op dierniveau, dan moeten we deze ontwikkelingen alle kansen geven. We zitten in de lead in Europa als het op innovatie aankomt. Het zal zaak zijn die middelen ook naar de landbouw te krijgen, zodat we de toekomst van de sector kunnen voorbereiden.”

Jo Brouns

We zitten in de lead in Europa als het op innovatie aankomt.

Jo Brouns

Vlaams minister van Landbouw

Brouns familie Broekx Piétrain