bgg

Minder aanvragen voor investeringen voor inrichten hoevewinkels

4 mei 2023

Het aantal Vlaamse hoevewinkels is sinds de pandemie spectaculair gestegen. Via het VLIF biedt Vlaanderen investeringssteun aan landbouwers, zodat ze een hoevewinkel kunnen opstarten.

Op vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) gaf Vlaams minister Jo Brouns in een schriftelijk antwoord de meest recente cijfers op basis van gegevens van het Departement Landbouw & Visserij.

In 2021 ruim 1 miljoen VLIF-steun

In 2021 waren er in totaal 154 aangevraagde investeringen voor het installeren en inrichten van hoevewinkels, goed voor een totaalbedrag van bijna 1,8 miljoen VLIF-steun. West-Vlaanderen spande daarin de kroon met 44 aanvragen, gevolgd door Antwerpen (36), Oost-Vlaanderen (34), Limburg (21) en Vlaams-Brabant (19). Verleden jaar zakte het aantal aanvragen voor die VLIF-steun naar 82: West-Vlaanderen (29), Oost-Vlaanderen (21), Antwerpen (16), Limburg (9) en Vlaams-Brabant (7), goed voor een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro.

Verspreid over 2021 en 2022 werd van de 236 aanvragen 1 niet geselecteerd omwille van het niet behalen van het investeringsbedrag van 5.000 euro. “In het voorjaar van 2022 werd een nieuwe strategische visienota Korte Keten gelanceerd”, vult Vlaams landbouwminister Jo Brouns aan. “Samen met verschillende partners wordt hier uitvoering aan gegeven. Ik plan hieromtrent geen nieuwe specifieke initiatieven.”

Bron: Vlaams parlement/Boerenbond.

bggb
bg