Melden van watercaptatie uit waterlopen

30 mei 2023

Sinds vorig jaar moeten watercaptaties uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten online gemeld worden aan betrokken waterloopbeheerders. Die melding gebeurt via het e-loket Wateronttrekking

Bij het onttrekken van dit oppervlaktewater ben je verplicht een debietmeter te plaatsen op je mobiele installatie voor het oppompen van oppervlaktewater. Bij het indienen van een melding in het e-loket geef je aan uit welke waterloop je wil onttrekken, vanaf wanneer en hoeveel water je denkt te onttrekken. 

Hier zijn een aantal vrijstellingen voorzien: de melding is niet van toepassing voor weidepompen, spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen, vullen van water- of aalton van max. 10 m³, zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen. De voorwaarde is wel dat je minder dan 500 m³ per jaar zal oppompen.  

Binnen de 48 u na de melding, ontvang je -indien toegestaan- een onttrekkingsticket dat je moet kunnen voorleggen tijdens het onttrekken. Voor een mobiele installatie is het onttrekkingsticket 1 maand geldig en het onttrokken debiet moet ten laatste 15 dagen na de beëindiging van de termijn doorgegeven worden via het elektronisch loket. Hiervoor kan je de tellerstanden van de debietmeter ingeven. 

De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. Heb je een onttrekkingsticket op het moment dat een verbod ingesteld wordt? Dan zal je hierover geïnformeerd worden. 
Waar er een onttrekkingsverbod geldt, kun je raadplegen in het e-loket of op de kaart met onttrekkingszones. Wanneer er in de zomerperiodes extra onttrekkingsverboden ingesteld worden, zal de kaart meteen geactualiseerd worden.

Bekijk hier de kaart.