De tractorenactie bracht al vanaf het krieken van de dag een massa aan landbouwers en hun tractoren op de baan, wat bewijst dat de nood aan rechtszekerheid en toekomstperspectief voor de sector heel hoog is. Zoals gepland reden de tractoren bij aankomst in Brussel de Kleine Ring op en verzamelen de landbouwers aan het Kunstwet-kruispunt, waar voorzitters van de belangenverenigingen hun leden toespraken en hun duidelijke vraag aan het beleid herhalen. Rond 14u30 startte de geplande uittocht uit de hoofdstad.

“Deze tractorenactie is absoluut noodzakelijk. Onze landbouwers moeten al jarenlang hun bedrijven draaiende houden in onzekerheid en dat kan zo niet langer”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

“Aan de massale opkomst van onze landbouwers zie je hoe sterk de vraag naar toekomstperspectief leeft bij onze mensen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Het is nu aan de beleidsmakers om hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een grondig aangepast stikstofplan gebaseerd op de oplossingen die de sector aanreikt en een deblokkering van het GLB.”

Heel opvallend is ook de steun die landbouwers mochten ondervinden van Vlaamse bedrijven uit de brede voedselketen. Verschillende bedrijven en organisaties betuigen officieel hun steun aan de tractorenactie en heel wat ondernemingen zetten samen met hun werknemers een mooie actie op poten.

Om 11 u.30 toeterden dus niet alleen de tractoren in Brussel, maar liet de hele voedselketen in Vlaanderen van zich horen. Ook Vlamingen die langs de aanrijroutes stonden gaven blijk van hun appreciatie voor de Vlaamse landbouwers. Boeren zijn broodnodig, zoveel werd eens te meer duidelijk.

Daarna trokken de eerste colonnes van de Havenlaan naar het Kunstwet-kruispunt om naar de speeches van de voorzitters te luisteren. Een colonne van 3000 tractoren past duidelijk niet in de hoofdstad, dus landbouwers die achteraan strandden, legden het laatste stuk te voet af. Een uurtje later dan gepland konden de speeches plaatsvinden. Daarna begonnen de tractoren - met enige vertraging - Brussel weer te verlaten. Verschillende media berichtten over de actie. Wat vooral blijft hangen is de omvang, in combinatie met een goede organisatie. Iets dat ook het grote publiek wel leek te smaken. "Het is hartverwarmend hoeveel opgestoken duimen en applaus we onderweg hebben gekregen. Dat doet echt deugd", verwoordde één van deelnemende boeren het. 

Bron: Boerenbond.

Grote media-aandacht voor Tractorenactie

Lokale, nationale en internationale media besteedden heel wat aandacht aan de Tractorenactie in Brussel op vrijdag 3 maart. Een volledige opsomming geven is onmogelijk.

Onder meer het internationaal gerenommeerd persagentschap Reuters bracht verslag uit van de actie. En op YouTube dook een reportage op van Republic TV, het eerste Indiase nieuwskanaal.

Naar het fotoverslag