Maak kennis met een nieuwe zorgboerin

22 september 2022

Naast het dagelijks ‘ondernemen’ kiezen landbouwers er bewust voor om vorm te geven aan een iets minder zichtbaar aspect op hun bedrijf: zorg bieden. Dit kunnen jongeren en/of volwassen zijn, steeds met een bepaalde zorgrugzak. Limburg telt momenteel 123 zorgboerderijen. Dit aantal blijft stijgen. Ook fruitbedrijf Geerdens waagde de sprong. Ze kozen ervoor om ook een sociaal, maatschappelijk relevant luik aan hun bedrijf uit te bouwen. Het was een spannende stap, maar ze zouden het niet meer kunnen missen.

Geen onbezonnen sprong

Het was een weloverwogen keuze. Vilmanté, de vrouw van Brecht Geerdens en tegenwoordig zorgboerin, vertelt: “Voor we startten hebben we een vorming gevolgd bij Steunpunt Groene Zorg en is de consulent langsgekomen om op onze vragen te antwoorden. Ze bekeek mee met ons wat de mogelijkheden zijn op ons bedrijf, welke doelgroep we zouden zien zitten, wat onze sterktes zijn enzovoort. We gingen ook langs bij een bevriend fruitbedrijf dat al jaren zorggasten ontvangt. Zo kregen we een realistisch beeld. Kortom, de pro’s en de contra’s werden op tafel gelegd. In het begin twijfelden we ook omdat we geen dieren op het bedrijf hebben. Maar dit blijkt helemaal geen hinderpaal te vormen.”

Vilmanté stapte in april dit jaar mee in het bedrijf. De begeleiding van de zorggasten neemt zij voor haar rekening. “Het is een heel bewuste bedrijfskeuze, een beslissing die je niet alleen neemt, een beslissing waar mijn man en schoonouders mee achterstaan. Het fantastische is dat ik mijn sociaal engagement kon combineren met mijn liefde voor de landbouw.”

Kleine geluksmomenten

Hun eerste zorggast is een meisje uit het buitengewoon onderwijs. Ze is 16 jaar en kwam een halve dag per week mee helpen. Dit schooljaar komt ze terug en zal ze twee halve dagen komen.

“We zien dat onze zorggast plezier ervaart en oprecht gelukkig is. Ze voelt zich nuttig. Dat is zo waardevol en belangrijk. Gewoon door bezig te zijn met je zorggast, ervaar je ook zelf zo veel kleine geluksmomenten: daar doen we het voor!”

Een aanrader?

Vilmanté is een overtuigde zorgboerin. Ze verwoordt het als volgt: “Je krijgt veel terug: vriendschap, dankbaarheid … Dingen die we soms niet voelen bij het ‘gewoon boer’ zijn. Vanaf je weet welke taken de zorggasten goed kunnen en graag doen, zijn ze echt een hulp. Bovendien is het voor ons een fijne afwisseling in de dagelijkse routine.”

Zin om ook zorgboer te worden? Leg je oor te luisteren bij Claire Luyten, consulent Steunpunt Groene Zorg Limburg via cluyten@groenezorg.be. Op www.groenezorg.be vind je heel wat info. Je kan heel laagdrempelig starten, met bijvoorbeeld één zorggast gedurende een halve dag per week. Steunpunt Groene Zorg informeert, begeleidt en adviseert je hierin.

Claire Luyten, consulent Steunpunt Groene Zorg Limburg en Vlaams-Brabant